Privacybeleid

VrouwenWijs, gevestigd aan Kerklaan 30-A, 9751NN GR Haren (GN), Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

VrouwenWijs | Hopweg 10 | 9753 GR Haren (GN) | Nederland
E-mail: samiye.vanrossum@gmail.com
Tel.: Samiye van Rossum | +31 6 18 05 57 84

Persoonsgegevens die wij verwerken

VrouwenWijs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via samiye.vanrossum@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VrouwenWijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- VrouwenWijs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VrouwenWijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriƫn van) persoonsgegevens:
Personalia: 4 weken na afhandeling van uw bestelling.
Adres: 4 weken na afhandeling van uw bestelling.
Informatie omtrent uw betaling: 7 jaar offline, dit is de verplichte bewaartermijn gesteld door de belastingdienst.
- Op uw factuur staat uw e-mailadres.
- Indien u via bankoverschrijving betaalt, kan de informatie die u daarvoor gebruikt op onze bankafschriften verschijnen.

Nieuwsbrief: zolang de dienstverlening duurt. U kunt zich via MailChimp uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

VrouwenWijs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VrouwenWijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De volgende derden verwerken uw persoonlijke gegevens:
- Mollie Payments. Dit betalingssysteem, gevestigd in Nederland, wordt gebruikt door onze webshop. Lees hun privacybeleid.
- MailChimp. Dit is een nieuwsbriefservice waar wij gebruik van maken. U kunt zich via MailChimp voor onze nieuwsbrief uitschrijven. Lees hun privacybeleid.
- Paypal. Paypal wordt gebruikt om betalingen te ontvangen. Zij verwerken ook persoonlijk data als u hier gebruik van maakt. Lees hun privacybeleid.


Cookie-instellingen

U kunt ons cookiebeleid hier lezen. Hier kunt u ook uw cookie-instellingen inzien en wijzigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VrouwenWijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar samiye.vanrossum@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
VrouwenWijs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VrouwenWijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via samiye.vanrossum@gmail.com.